Brug venligst vores kontaktformular. Henvendelser unden navn eller præsentation vil ikke blive besvaret.

Bestil en analyse af en billed- eller lydfil. Nemt og enkelt, hvis du har optaget et uforklarligt fænomen. Brug linket her

Select your language

Vi har haft æren af at kunne besøge Alternativ Behandler Gurli Sieljacks, ved en klarsynsaften med den clairvoyante Annette Edel.
Formålet med dette besøg, var at give vores videnskabelige metode en ekstra skarphed, med hensyn på udelukkelsesmetoder, og teknisk afprøvning af nyt udstyr.


Den clairvoyante Annette Edel.

Som vores måleresultater udbygges, vil der komme yderligere information, og video og lyd på denne side. Så vend jævnligt tilbage.

Vores fremgangsmode bestod af:

  1. Tour af selve området, indvendig og udvendig
  2. Fastsættelse af  baggrunds-niveauer af stråling og felter
  3. Udpegning af områder, som er støjgivende (mobilmaster, elektriske systemer, UV og IR lamper)
  4. Deltagelse i selve klarsynsaftenen. Noter og billeder tages løbende.
  5. Herefter gennemgang af data-materiale. Sammenligning af forskellige baggrundsnivauer med f.eks. niveauer af sol-aktivitet, strålingsudbrud, atmosfære forhold.
  6. Når alt så er udelukket - er det som er tilbage - uanset hvor usandsynligt - forklaringen. De er det vi lægger op på denne side.

Deltagere:
Alternativ Behandler Gurli Sieljacks, Clairvoyant Annette Edel,  Leder af den paranormal undersøgelse Anja Uldahl Hadberg, Paranormal undersøger Claus Iversen, gæster fra lokalområdet

Området, vi undersøger, er et parcelhus, som selve klarsynsaftenen foregår i. Udvendig undersøgelse af området for mobilmaster, signaler osv.

Udendørs:
EMF-meter:
Udslag på 0,00 - 0,01 mikro Tesla. Dette er et mål for det magnetfelt, vi bevæger os i. Dette ligger på de niveauer, som normalt er her i Danmark.
KII - meteret: Udslag på under 1.5 millli Gauss. Dette er også et udtryk for magnetfelter, hvilket er helt normale niveauer.
Området omkring adressen, er blevet gennemgået med både KII-meteret og EMF-meteret. Ca. 200 meter fra adressen er en mobilmast, men der er kun nævneværdigt udslag (5 milliGauss) i op til 20 meter fra masten.
Radioaktivitet: Baggrundsniveauer er normale 0,08 mikroSievert

Idendørs:
Indendørs måles felterne til at være på samme niveau som udendørs. Der gives her ekstra opmærksomhed til elektroniske dørklokker, mobiltelefoner og andre elektriske apparater.
K-II meteret viser på dette sted meget korte "stød" af felter op til 10 milli Gauss. Billedet her vist dog øjeblikket efter, hvor alt tilsyneladende er på baggrundsniveauet igen.
Vi er opmærksomme på en air-condition, som kan give en kraftig puls, ved start og stop. Da vi efterprøver disse start/stop, vises ingen udsving.
Radioaktiviet: Indendørsniveau er på 0,13-0,14 mikroSievert, hvilket er ganske normalt.

 

Rummet har ingen former for elektrisk udstyr tændt. Der er ligeledes heller intet udstyr på den anden side af væggen, som kan forklare dette udslag. Sådanne korte udslag forekommer ikke anderledes i rummene.
Udslaget har en sådan styrke, at kilden skal være helt i nærheden.  Vi kan derfor ikke udelukke, at dette kan være paranormalt.

Deltagelse i selve klarsyns-aktiviteten:
Klarsynet foregår ved den clairvoyante populært sagt modtager og giver indtryk og beskeder videre fra en noget som menes, at være den spirituelle verden.
Dette adskiller sig klart fra den såkaldte "sceance", som er en to-vejs kommunikation. Altså man kan spørge den spirituelle verden.
Vores hold tager en passiv opstilling blandt publikum med udstyret. Herfra dokumenterer og noterer vi.

Inden klarsynsaftenen går i gang, præsenterer holdet sig selv, hvor vi også beder folk slukke deres mobiltelefoner. Alle felter går umiddelbart helt ned på baggrundsniveauerne.

Klarsynet foregår fra ca 19.15 til 21.00, hvor den clairvoyante viderebringer indtryk fra forskellige personer.

Igennem forløbet, formdles informationer fra 8 personer, hvor lyden optages på en Zoom H1 digital recorder.Optageren udmærker sig ved at have meget klar stereo-lyd, uden støj. Ligeledes er frekvensområdet fra 1 Hz til 44000 Hz, hvilket også sikrer lyde ud over det, man normalt kan høre.

Tidslinie:
Kl 18.07
måles en kraftig elektromagnetisk puls på 10 milliGauss i behandlingsrummet, hvor Gurli normalt arbejder. Vi ser det som meget mærkværdigt, da der ikke er elektriske apparater tændt. Gurli siger - hvilket meget godt beskriver den gode stemning den aften - at det spirituelle er ved at lade op.

Kl. 18.15
måles en kraftig elektromagnetisk puls på over 20 milliGauss i behandlingsrummet.

Kl. 19.00
hvor aftenen går i gang, er der et baggrundsniveau på 0,0 milliGauss

I tidsrummet 19.40 - 20.10
stiger baggrundsniveauet til 0,1 milliGauss. Dette er ikke signifikant, og styrken passer godt overens med tidspunktet, hvorpå elektriske apparater anvendes i omliggende beboelser.

kl 20.30
Afslutningen består af lidt "networking", og udveksling af oplevelser. Da alle er ved at forlade rummet, bemærker Claus, at Anja skal prøve at måle felterne, rundt omkring Annette. Det viser sig, at hun omgives af et næsten konstant felt, som er faktor 20-25 større end baggrundsstøjen.
Det skal bemærkes, at Anja øjeblikkeligt måler i et område, længere væk fra Annette. Feltet svækkes. Det er derfor ingen tvivl om, at feltet udgår fra Annette.
Annette har ingen mobil-telefoner på sig, eller andet elektronisk.

Se her hele videoen, hvor Annette kommer med indtryk omkring Claus'  far. Det bemærkes, at Claus ikke har videregivet nogen oplysninger omkring familiemedlemmet inden.
Udtalelserner er træffende, og det er meget usandsynligt, der er tale om held.

Klik på billedet her, for at få vist filmen på din computers fremvisnings-software. (mpg-fil )


Du kan også downloade filen i "WebM" (HTML5) format her


Lydfiler:
Lydfilerne renses og forstærkes med programmet "Audacity", her er det tydeligt at høre forskellige baggrundslyde. F.eks. fly, biler, og naturligvis personers tilstedevær. Dog er der ingen lyde, som har karakteristiske paranormale egenskaber.

Billeder:
Blleder tages med 2 forskellige kameraer, nemlig et Canos EOS 450D og fuld-spektrum kamera. På ingen af billederne er dog tegn på uforklarlige fænomener.

Konklusion:
Aftenens oplevelser har vist én meget signifikant hændelse. Nemlig tilstedeværelsen af et elektromagnetisk felt omkring Annette. Det er ikke videnskabelig kendt, at mennesker har en evne til at udsende sådanne felter. Feltets styrke havde en kraft på minimum faktor 20 i forhold til baggrunden. Ved at måle om Annette, stod det klart, feltet udelukkende udgik fra hende. 
Hvorvidt feltet genereres af hende - eller om det er naturligt fremkommende omkring hende - står stadig åbent.
Hvorvidt feltet har sammenhæng med hendes evner, er også uvist.

Status:
Vi betragter udmiddelbart denne fantastiske oplevelse som lukket. Åbent står, om der er en sammenhæng mellem elektromagnetiske felter og clairvoyantes evner.