Brug venligst vores kontaktformular. Henvendelser unden navn eller præsentation vil ikke blive besvaret.

Bestil en analyse af en billed- eller lydfil. Nemt og enkelt, hvis du har optaget et uforklarligt fænomen. Brug linket her

Select your language

Ét princip og én metode anvendes

Vi ønsker at skille os ud fra "spøgelses-jægerne", ved at anvende videnskabelige metoder.
Dette giver det bedste grundlag for en grundig undersøgelse, hvor man udelukker miljømæssige og potentielt sundhedsskadelige faktorer hurtigst muligt.

Ud over at anvende princippet: "Den simple forklaring, er ofte den mest sandsynlige", anvender vi Den videnskabelige Metode fælles med den Hypotetisk-Deduktive metode.

For ikke at trætte læseren, indeholder metoderne kort dette:
  1. Først formuleres en hypotese på basis af formodninger og eksisterende viden. Hypotesen skal kunne formuleres sådan at den kan forudsige et eksperiment med en givet nøjagtighed. Vigtigt er, at man skal kunne få eksperimentet til at fejle - det vil sige, her skal vi kunne afsløre snyd eller svindel.
  2. Dernæst  udføres et eksperiment hvorved man opnår måledata.
  3. Til sidst analyseres måledata og man vurderer i hvor stor grad hypotesen passer til måledata. Hvis der eksisterer en sammenhæng, kan man konstatere at dette eksperiment påviser at hypotesen kan holde. Omvendt er det muligt både for eksperimentet at fejle selvom hypotesen er stærk, enten som resultat af eksperimentfejl eller fordi hypotesen alligevel ikke gælder.
  4. At vise at en hypotese holder er stadig baseret på antagelsen at ens eksperiment er repræsentativt for alle fænomener som hypotesen udtaler sig om. 


Det er meget vigtigt for os, at få afklaret oplagt snyd. Sådanne tilfælde er med til at gøre fagområdet useriøst, og det tager tid fra vores reelle opgaver. At undersøge det paranormale er krævende, da fænomenerne er svært forudsigelige.
 

Hvordan passer den videnskabelige metode ind i noget så utraditionelt som det paranormale?

  1. Ved en henvendelse og en samtale med dig, opnår vi viden og formodninger. Herfra kan vi danne en hypotese.
  2. VI kan derfra planlægge et "eksperiment", altså besøg eller undersøgelse, med det udstyr og præcision nødvendig ud fra vores hypotese. Vi får her måledata.
  3. Vi analyserer data, og får herved bevist eller modbevist en hypotese. (F.eks. "Mormor spøger i stuen"). Vi kan f.eks. måle skygger, som ligner "mormor" og få en kommunikation frem som utvetydigt er "Mormor". Eller vi kan modbevise hypotesen ved at vise skyggerne skyldes lysindfald.
  4. Vores eksperimenter er ikke kun "lokale". Vi samler vores viden og vil forsøge at sammenholde det med andre hypoteser.

Hvad er det endelige formål?

Vores hovedformål er naturligvis at hjælpe dig. Vi ønsker at du får løst og behandlet den oplevelse du har eller har haft.
Desuden er vores formål at samle data om alle resultater. Vi håber her at kunne finde en form for fællesnævner. På den måde vil vi måske en dag komme til en større forståelse af det paranormale: Er det noget man skal (kan) leve med, eller er det paranormale snarere et "skadedyr" i livet.